EU pályázat szoftverre

Megjelent a várva várt pályázati kiírás!

 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

„Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című felhívás

A GINOP keretében megjelent a régóta várt vállalkozásoknak szóló pályázat, melynek célja vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének erősítése infokommunikáció terén, valamint a felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzése. A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet. A támogatást igénylő vállalkozásnak minimum 10% önrészt kell biztosítania. A rendelkezésre álló keretösszeg 39,4 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től lehetséges.

 

A pályázat rövid összefoglalóját az alábbiakban olvashatja:

Pályázat célja

Jelen felhívás célja a kevésbé fejlett régiókban működő KKV-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatása. A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amely

-rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá

-éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak.

Támogatható tevékenységek

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése). Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

Vállalati CRM, értékesítés terület; Gyártási terület; Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés; Kontrolling és döntéstámogatás; Beszerzési, logisztikai terület; Táv- és csoportmunka támogatás; Pénzügyi, számviteli terület; Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) Internetes megjelenés (Vállalati portál); Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow); Elektronikus iratkezelési megoldás; Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Pénzügyi feltételek

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft. A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet. A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetséges. Az első értékelési határnap: 2017. március 30.

Szeretné tudni Ön milyen eséllyel pályázna? Bővebb információra van szüksége? Segítünk!

Kérjen díjmentes előminősítést!