EPR termékdíj változások

Szeretnénk összefoglalni és egyben egy áttekintést nyújtani a 2023. Július 1-én bevezetésre kerülő új kiterjesztett gyártói felelősség díj -ról, másnéven EPR-ről. A törvény megalkotását az alábbi célból hozták létre: A cél a környezetszennyezés megelőzése, illetve csökkentése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra történő ösztönzés és a környezetet közvetlenül vagy közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti károk megelőzése. Az új szabályozás nem csak azokat érinti, akik eddig környezetvédelmi termékdíjat fizettek, hanem azokat is, akik az érintett - termékdíj-szabályozásnál bővebb - termékkör beszerzését, gyártását, értékesítését végzik. 

Ki a célcsoport? 

 1. A magyar határon beérkező termékre vonatkozik - akár személy vagy cég a forgalmazó. 
 2. Abban az esetben is fellép a díjkötelezettség, ha a saját vállalkozás a felhasználó
 3. Abban az esetben is érintett, ha készletre vásárol
 4. Bérgyártatóként  is van díjkötelezettségi fizetés 
 5. A lebontott csomagolási hulladék első birtokosaként  

Az alábbi termékkörbe tartozó termékeket forgalmazása illetve felhasználása esetén:  

 1. Akkumulátor 
 2. Csomagolószer  
 3. Egyéb kőolajtermékek 
 4. Elektromos és elektronikai termékek 
 5. Gumiabroncsok 
 6. Reklámhordozó papírok 
 7. Egyéb műanyagtermékek 
 8. Egyéb vegyipari termékek 
 9. Irodai papírok 

Az alábbi kódok használata szükséges: 

 • KT (környezetvédelmi termékkód)  
 • CSK (csomagolószer - katalógus) 
 • KF (kiterjesztett felelőség)  - és az új idők szele megérkezik 

A jogszabálykövetést megfizetett partnereink a InvoicePro, InvoicePro Light programok esetén, ezen szabályoknak megfelelően tudják kiállítani számláikat. Ha még nem rendezte befizetését, a következő linken megteheti itt: ügyfélkapu 

Bővebb kifejtése a fenti tételeknek: 

Akkumulátor: ex 8507 vtsz, a kivételek - a nikkel és a lítium összetételű  

Csomagolószer fogalma alá alátartozik: csomagoló eszköz-anyag-segédanyag  

Egyéb kőolajtermékek: komplex leírás a KTDT-ben

Elektromos és elektronikai termékek: 

 • max. 1000 V váltakozó áramú vagy 1500 V egyenáramú termék
 • Hőcserélőberendezések Képernyők, monitorok, 100 cm² - nél  nagyobb megjelenítő felületek  
 • Nagygépek - 50 cm nagyobb külső méret  
 • Kisgépek - 50 cm kisebb gépek  
 • Kis méretű számítástechnikai berendezések, távközlési eszközök - 50 cm kisebb  

Gumiabroncsok : járműalkatrész vagy tartozék 

Reklámhordozó papírok: 

 • Időszaki lapszám  
 • Grafikát tartalmazó nyomtatvány  
 • Fotót tartalmazó kiadvány  
 • Térkép  
 • Nyomtatott képeslap  
 • Névjegykártya  
 • Nyomtatott naptár  
 • Reklámanyag: katalógus, prospektus, poszter  
 • Röplap, szöveges kiadvány - kivétel könyvek, tankönyvek 

Egyéb műanyagtermékek: - 6702 10 10 vámtarifaszám alá tartozó - műanyag virág, fa , levél és bármely tartozék  

Egyéb vegyipari termékek: KTDT –ben megjelölt - kivétel nagyobb kiszerelésű szappanok, szervesfelületaktív anyagok, súrolókrémek, kézműipari termékek 

Irodai papírok 

 • Író-, nyomtató-, fénymásolópapírok 
 • Papírból készült iratrendezők, dossziék, iratborítók, levélrendezők, irattartómappák 

A jogszabálykövetést megfizetett partnereink a InvoicePro, InvoicePro Light programok esetén, ezen szabályoknak megfelelően tudják kiállítani számláikat. Ha még nem rendezte befizetését, a következő linken megteheti itt: ügyfélkapu 

Az alábbi lépések megtétele szükséges, hogy pontos és következményektől mentes legyen a feladatok elvégzése: 

Regisztráció: Ha eddig nem történt meg a regisztráció, abban esetben ezt most fontos pótolni, melynek kötlsége:  75.000. Ft 

Nyilatkozat:  A tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell adatszolgáltatni a Zöldhatóság felé az érintett termékforgalomról.  

Bejelentés: A TKORNY nyomtatványon lehet a bejelentést megtenni, amelynek lejárati határideje: 15 nap.  

Naprakész a nyilvántartás: Mi ebben is tudunk segíteni - DOLPHIN : készletnyilvántartás, számlázás - a szabálynak megfelelően.  

Bevallás: A környezetvédelmi termékdíj bevallásokat az adóhatóságnak kell benyújtani . Az EPR-ben az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnak kell adatot szolgáltatni a kötelezett termékek mennyiségéről. 

Díjösszege: A termékdíj alapja a termékdíjköteles termék tömege, kilogrammban kifejezve. Az egyes termékkörökre vonatkozó kilogrammra vetített általános szabályok szerinti egységnyi termékdíjtételt a Ktdt. 2. melléklete tartalmazza. Amennyiben valaki előzőleg termékdíjat fizetett, annak továbbra is be kell adnia a bevallásokat és be kell fizetnie a környezetvédelmi termékdíjat. Fontos ismerni, hogy pontosan mely termékek érintettek a két rendszerben. A rendszerben könnyítés, hogy ugyanarra a termékre vonatkozóan, a július 1-jétől hatályos termékdíj számítási módszerrel a kiterjesztett gyártói felelősségi díj levonható lesz a fizetendő környezetvédelmi termékdíj összegéből. 

Időtartam: ¼ év. Az első adatszolgáltatás határideje a 2023. 3. negyedéves mennyiségekről 2023. október 20-a. A környezetvédelmi termékdíjat a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megfizetni, az EPR viszont a koncessziós társaságnak fizetendő a kibocsátott számla alapján. 

Számlazáradék: Az EPR rendszerben meghatározott számlazáradékokat valamennyi, a körforgásos termék forgalomba hozataláról kiállított számlán és bizonyító erejű okiraton kötelező feltüntetni.  

Szövege: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.” A környezetvédelmi termékdíj esetében a számlazáradékolás nem minden számlára és bizonylatra vonatkozik, csak bizonyos esetekben szükséges. 

Nem kell megfizetnie a termékdíjat: ha vevője nyilatkozik arról, hogy : 

 • átalányfizetésre jogosult mezőgazdasági termelő,  
 • csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába fel vett eszközként betétdíjas rendszerben felhasználó vevő,  
 • újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett raklapot 365 napon át forgató vevő,  
 • egyéb csomagolószert nem csomagolás előállítására felhasználó végfelhasználó vevő,  
 • egyéb csomagolószert más termék előállításához közvetlen alapanyagként felhasználó vevő,  
 • termékdíjköteles terméket termékdíjraktárba beszállító vevő,  
 • engedélyezett bérleti rendszer üzemeltetője, 
 • engedélyezett bérleti rendszer üzemeltetője számára használatba adó vevő  
 • az irodai papírt ISBN-számmal ellátott könyv,  
 • a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv,  
 • ISSN-azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasználó vevő

A jogszabálykövetést megfizetett partnereink a InvoicePro, InvoicePro Light programok esetén, ezen szabályoknak megfelelően tudják kiállítani számláikat. Ha még nem rendezte befizetését, a következő linken megteheti itt: ügyfélkapu 

Vissza a többi BLOG-hoz